Shop
Czechy

Koszty dostawy - Czechy

Kody pocztowe

30, 31, 32, 33, 34

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
75,48

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
93,47 105,02 123,67 134,77

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
149,12 248,06 380,42 460,03 590,70 674,40 773,33 773,33 773,33 827,27 853,69 880,12

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
149,12 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
248,06 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
380,42 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
460,03 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
590,70 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
674,40 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
773,33 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
773,33 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
773,33 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
827,27 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
853,69 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
880,12 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

40, 41, 42, 50, 53, 55

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
78,72

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
98,55 111,83 132,14 144,94

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
160,62 271,13 416,65 506,16 650,01 743,59 855,70 855,70 855,70 880,12 897,76 915,38

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
160,62 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
271,13 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
416,65 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
506,16 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
650,01 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
743,59 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
855,70 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
855,70 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
855,70 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
880,12 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
897,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
915,38 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
79,42

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
99,10 110,34 130,53 141,28

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
156,95 259,12 399,02 481,23 618,54 704,87 805,68 805,68 805,68 836,07 862,49 897,76

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
156,95 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
259,12 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
399,02 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
481,23 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
618,54 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
704,87 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
805,68 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
805,68 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
805,68 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
836,07 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
862,49 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
897,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
81,95

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
103,37 118,24 140,19 154,60

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
171,59 293,06 451,13 550,01 706,41 809,40 934,02 934,02 934,02 968,28 985,89 1 012,31

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
171,59 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
293,06 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
451,13 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
550,01 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
706,41 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
809,40 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
934,02 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
934,02 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
934,02 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
968,28 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
985,89 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 012,31 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

58, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
86,36

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
109,74 125,59 149,47 164,80

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
183,41 314,21 484,90 591,69 760,28 871,20 1 005,68 1 005,68 1 005,68 1 029,93 1 038,74 1 065,20

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
183,41 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
314,21 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
484,90 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
591,69 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
760,28 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
871,20 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 005,68 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 005,68 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 005,68 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 029,93 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 038,74 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 065,20 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

27, 38, 39, 51, 52, 54, 56, 57, 77, 78, 79

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
87,05

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
110,72 126,82 151,00 166,62

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
185,47 318,23 491,20 599,71 770,55 883,17 1 019,84 1 019,84 1 019,84 1 047,56 1 065,20 1 082,84

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
185,47 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
318,23 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
491,20 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
599,71 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
770,55 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
883,17 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 019,84 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 019,84 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 019,84 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 047,56 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 065,20 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 082,84 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 37

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
88,40

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
112,88 130,14 155,13 171,90

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
191,36 330,98 511,04 625,43 803,52 921,99 1 066,82 1 066,82 1 066,82 1 074,00 1 091,62 1 109,24

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
191,36 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
330,98 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
511,04 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
625,43 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
803,52 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
921,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 066,82 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 066,82 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 066,82 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 074,00 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 091,62 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 109,24 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
Formularz i próbka 22 307 13 97 Pytania?