Shop
Francja

Koszty dostawy - Francja

Kody pocztowe

67, 68, 90

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
62,95

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
75,03 82,59 96,88 104,19

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
112,30 180,96 274,99 331,00 422,76 480,81 549,53 567,86 595,64 614,16 626,77 639,41

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
112,30 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
180,96 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
274,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
331,00 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
422,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
480,81 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
549,53 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
567,86 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
595,64 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
614,16 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
626,77 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
639,41 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

75, 77, 91, 92, 93, 94, 95

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
62,95

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
75,03 82,59 96,88 104,19

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
112,30 180,96 274,99 331,00 422,76 480,81 549,53 601,52 630,99 647,82 664,65 706,74

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
112,30 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
180,96 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
274,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
331,00 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
422,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
480,81 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
549,53 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
601,52 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
630,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
647,82 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
664,65 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
706,74 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

54, 57, 60, 78

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
66,12

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
79,23 86,81 102,27 109,62

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
118,53 190,60 290,74 349,65 446,97 507,92 579,58 580,47 614,16 626,77 647,82 664,65

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
118,53 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
190,60 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
290,74 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
349,65 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
446,97 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
507,92 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
579,58 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
580,47 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
614,16 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
626,77 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
647,82 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
664,65 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

28, 45, 51, 69, 74, 80

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
69,36

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
83,84 91,65 108,60 116,23

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
126,12 206,18 315,15 381,25 487,56 555,71 637,23 668,87 698,32 719,37 740,41 776,61

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
126,12 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
206,18 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
315,15 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
381,25 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
487,56 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
555,71 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
637,23 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
668,87 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
698,32 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
719,37 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
740,41 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
776,61 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

01, 02, 07, 08, 13, 26, 27, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 55, 59, 62, 71, 73, 76

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
71,64

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
87,24 97,98 116,15 126,98

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
137,43 230,31 352,73 429,51 549,49 628,29 724,38 740,41 765,67 786,70 807,75 845,63

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
137,43 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
230,31 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
352,73 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
429,51 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
549,49 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
628,29 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
724,38 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
740,41 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
765,67 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
786,70 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
807,75 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
845,63 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

09, 10, 14, 22, 31, 36, 39, 44, 49, 50, 52, 53, 56, 61, 63, 72, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
76,61

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
94,20 105,16 125,51 136,30

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
148,23 248,65 382,28 465,66 596,29 681,70 785,66 824,59 862,46 904,56 967,68 1 013,98

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
148,23 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
248,65 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
382,28 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
465,66 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
596,29 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
681,70 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
785,66 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
824,59 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
862,46 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
904,56 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
967,68 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 013,98 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

03, 04, 05, 06, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 40, 46, 47, 48, 58, 64, 65, 66, 70, 87

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
83,16

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
103,66 115,66 139,20 150,93

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
165,08 276,57 429,00 521,46 669,32 763,82 877,28 925,60 992,94 1 060,27 1 102,36 1 136,05

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
165,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
276,57 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
429,00 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
521,46 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
669,32 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
763,82 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
877,28 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
925,60 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
992,94 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 060,27 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 102,36 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 136,05 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

20

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
172,71

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
242,16 254,32 358,63 370,55

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
448,04 785,05 1 166,34 1 259,54 1 663,78 1 887,46 2 130,98 2 209,28 2 297,66 2 398,67 2 466,02 2 583,86

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
448,04 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
785,05 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 166,34 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 259,54 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 663,78 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 887,46 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 130,98 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 209,28 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 297,66 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 398,67 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 466,02 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 583,86 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
Formularz i próbka 22 307 13 97 Pytania?