Shop
Hiszpania

Koszty dostawy - Hiszpania

Kody pocztowe

08

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
91,01

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
107,93 124,73 150,68 167,02

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
168,81 292,86 455,02 556,88 716,57 821,80 949,89 1 061,96 1 175,54 1 289,10 1 432,55 1 558,08

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
168,81 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
292,86 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
455,02 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
556,88 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
716,57 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
821,80 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
949,89 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 061,96 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 175,54 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 289,10 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 432,55 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 558,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

01, 12, 17, 20, 28, 31, 43, 46, 48

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
103,75

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
124,59 144,31 175,44 194,70

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
197,04 344,49 537,42 659,23 848,73 974,38 1 129,96 1 247,27 1 336,93 1 504,29 1 671,65 1 767,27

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
197,04 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
344,49 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
537,42 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
659,23 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
848,73 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
974,38 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 129,96 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 247,27 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 336,93 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 504,29 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 671,65 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 767,27 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

02, 03, 13, 16, 30, 44, 45

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
111,20

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
134,56 155,70 190,10 210,84

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
213,64 374,51 585,92 719,13 926,32 1 062,88 1 229,83 1 336,93 1 384,75 1 558,08 1 731,43 1 862,92

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
213,64 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
374,51 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
585,92 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
719,13 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
926,32 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 062,88 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 229,83 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 336,93 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 384,75 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 558,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 731,43 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 862,92 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

05, 09, 19, 22, 25, 26, 39, 40, 42, 50

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
112,83

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
136,77 157,68 192,88 213,35

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
216,46 378,44 592,98 727,05 936,95 1 074,41 1 241,77 1 372,80 1 420,60 1 593,95 1 767,27 1 910,73

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
216,46 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
378,44 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
592,98 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
727,05 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
936,95 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 074,41 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 241,77 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 372,80 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 420,60 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 593,95 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 767,27 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 910,73 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

10, 23, 24, 34, 37, 47, 49

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
120,97

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
148,18 168,70 207,98 228,06

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
232,58 404,25 636,75 779,02 1 005,01 1 151,23 1 328,06 1 516,23 1 593,95 1 707,51 1 815,09 1 910,73

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
232,58 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
404,25 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
636,75 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
779,02 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 005,01 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 151,23 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 328,06 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 516,23 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 593,95 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 707,51 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 815,09 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 910,73 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

04, 06, 11, 14, 15, 18, 21, 27, 29, 32, 33, 36, 41

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
137,52

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
172,36 192,81 241,43 261,42

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
269,26 464,17 741,14 902,60 1 168,96 1 333,76 1 527,71 1 629,80 1 677,63 1 785,21 1 928,65 2 054,17

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
269,26 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
464,17 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
741,14 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
902,60 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 168,96 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 333,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 527,71 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 629,80 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 677,63 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 785,21 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 928,65 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 054,17 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

07, 35, 38

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
309,15

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
440,67 461,46 627,92 648,25

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
693,94 1 124,72 1 736,04 2 019,05 2 597,35 2 953,77 3 272,22 3 536,51 3 930,99 4 134,23 4 385,25 4 600,43

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
693,94 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 124,72 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 736,04 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 019,05 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 597,35 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 953,77 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 272,22 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 536,51 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 930,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 134,23 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 385,25 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 600,43 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)