Shop
Hiszpania

Koszty dostawy - Hiszpania

Kody pocztowe

08

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
114,22

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
147,36 169,21 202,98 224,23

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
257,36 445,49 691,43 845,92 1 088,10 1 247,70 1 441,97 1 611,94 1 784,20 1 956,42 2 173,98 2 364,37

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
257,36 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
445,49 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
691,43 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
845,92 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 088,10 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 247,70 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 441,97 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 611,94 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 784,20 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 956,42 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 173,98 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 364,37 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

01, 12, 17, 20, 28, 31, 43, 46, 48

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
129,10

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
169,03 194,68 235,19 260,24

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
300,17 523,79 816,39 1 001,13 1 288,54 1 479,11 1 715,06 1 892,98 2 028,96 2 282,78 2 536,61 2 681,62

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
300,17 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
523,79 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
816,39 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 001,13 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 288,54 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 479,11 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 715,06 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 892,98 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 028,96 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 282,78 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 536,61 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 681,62 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

02, 03, 13, 16, 30, 44, 45

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
137,81

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
182,01 209,50 254,25 281,24

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
325,35 569,32 889,96 1 091,99 1 406,22 1 613,33 1 866,53 2 028,96 2 101,48 2 364,37 2 627,26 2 826,68

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
325,35 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
569,32 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
889,96 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 091,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 406,22 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 613,33 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 866,53 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 028,96 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 101,48 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 364,37 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 627,26 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 826,68 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

05, 09, 19, 22, 25, 26, 39, 40, 42, 50

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
139,71

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
184,86 212,08 257,87 284,50

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
329,62 575,30 900,67 1 103,99 1 422,34 1 630,81 1 884,63 2 083,36 2 155,85 2 418,76 2 681,62 2 899,20

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
329,62 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
575,30 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
900,67 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 103,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 422,34 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 630,81 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 884,63 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 083,36 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 155,85 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 418,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 681,62 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 899,20 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

10, 23, 24, 34, 37, 47, 49

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
149,22

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
199,72 226,42 277,52 303,64

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
354,08 614,43 967,04 1 182,83 1 525,56 1 747,32 2 015,50 2 300,89 2 418,76 2 590,99 2 754,16 2 899,20

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
354,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
614,43 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
967,04 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 182,83 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 525,56 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 747,32 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 015,50 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 300,89 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 418,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 590,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 754,16 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 899,20 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

04, 06, 11, 14, 15, 18, 21, 27, 29, 32, 33, 36, 41

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
168,55

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
231,18 257,78 321,04 347,04

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
409,69 705,31 1 125,37 1 370,24 1 774,21 2 024,16 2 318,31 2 473,14 2 545,67 2 708,84 2 926,37 3 116,74

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
409,69 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
705,31 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 125,37 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 370,24 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 774,21 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 024,16 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 318,31 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 473,14 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 545,67 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 708,84 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 926,37 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 116,74 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

07, 35, 38

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
369,03

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
580,25 607,30 823,87 850,31

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
1 053,79 1 707,13 2 634,26 3 063,49 3 940,55 4 481,10 4 964,07 5 364,91 5 963,20 6 271,42 6 652,14 6 978,48

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
1 053,79 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 707,13 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 634,26 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 063,49 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 940,55 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 481,10 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 964,07 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 364,91 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 963,20 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
6 271,42 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
6 652,14 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
6 978,48 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
Formularz i próbka 22 307 13 97 Pytania?