Shop
Polska

Koszty dostawy - Polska

Kody pocztowe

40, 41, 43, 44, 60, 61, 62, 64

Półpaleta

Ilość / Waga

200kg 350kg

Cena netto

 zł
395,49 546,16

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

350kg 800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg

Cena netto

 zł
697,42 1 250,67 1 866,19 2 385,01 2 607,54 3 209,64 3 359,79 3 389,82 3 419,79 3 449,75 3 479,85 3 509,88 3 539,78 3 569,68 3 599,90 4 256,67 4 471,17 4 685,07 4 896,32 4 932,84 4 934,79

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg 24000kg

Cena netto

 zł
697,42 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 250,67 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 866,19 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 385,01 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 607,54 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 209,64 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 359,79 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 389,82 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 419,79 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 449,75 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 479,85 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 509,88 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 539,78 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 569,68 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 599,90 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 256,67 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 471,17 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 685,07 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 896,32 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 932,84 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 934,79 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

00, 01, 02, 03, 04, 05

Półpaleta

Ilość / Waga

200kg 350kg

Cena netto

 zł
407,49 571,91

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

350kg 800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg

Cena netto

 zł
736,98 1 345,37 2 011,29 2 571,42 2 848,30 3 591,54 3 965,39 4 040,17 4 114,76 4 189,54 4 264,39 4 339,18 4 413,90 4 672,69 4 938,48 6 102,85 6 410,29 6 719,80 7 028,99 7 063,30 7 063,56

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg 24000kg

Cena netto

 zł
736,98 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 345,37 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 011,29 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 571,42 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 848,30 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 591,54 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 965,39 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 040,17 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 114,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 189,54 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 264,39 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 339,18 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 413,90 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 672,69 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 938,48 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
6 102,85 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
6 410,29 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
6 719,80 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
7 028,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
7 063,30 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
7 063,56 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

08, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 56, 59, 68, 96, 98

Półpaleta

Ilość / Waga

200kg 350kg

Cena netto

 zł
412,81 570,36

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg 24000kg

Cena netto

 zł
729,26 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 311,58 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 961,80 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 510,25 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 746,73 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 386,51 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 555,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 589,72 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 623,64 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 657,56 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 691,29 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 725,21 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 758,94 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 792,80 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 826,78 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 723,47 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 960,92 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 198,31 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 439,46 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 464,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 464,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

42, 47, 63, 65, 66, 67, 69, 78, 85, 86, 88, 89

Półpaleta

Ilość / Waga

200kg 350kg

Cena netto

 zł
419,95 579,18

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

350kg 800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg

Cena netto

 zł
739,45 1 327,66 1 987,81 2 544,76 2 771,57 3 386,19 3 479,72 3 498,40 3 517,01 3 535,76 3 554,44 3 572,99 3 591,66 3 610,47 3 629,09 4 277,82 4 299,87 4 321,79 4 343,78 4 377,25 4 378,74

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg 24000kg

Cena netto

 zł
739,45 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 327,66 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 987,81 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 544,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 771,57 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 386,19 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 479,72 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 498,40 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 517,01 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 535,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 554,44 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 572,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 591,66 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 610,47 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 629,09 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 277,82 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 299,87 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 321,79 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 343,78 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 377,25 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 378,74 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

06, 07, 09, 24, 28, 33, 39, 57, 58, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99

Półpaleta

Ilość / Waga

200kg 350kg

Cena netto

 zł
420,34 579,44

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

350kg 800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg

Cena netto

 zł
739,71 1 328,18 1 988,59 2 545,93 2 787,34 3 440,54 3 622,28 3 658,60 3 694,99 3 731,24 3 767,57 3 803,89 3 840,21 3 876,53 4 094,85 5 057,50 5 311,30 5 566,91 5 824,41 5 855,54 5 855,73

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg 24000kg

Cena netto

 zł
739,71 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 328,18 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 988,59 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 545,93 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 787,34 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 440,54 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 622,28 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 658,60 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 694,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 731,24 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 767,57 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 803,89 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 840,21 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 876,53 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 094,85 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 057,50 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 311,30 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 566,91 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 824,41 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 855,54 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 855,73 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

80, 81, 83

Półpaleta

Ilość / Waga

200kg 350kg

Cena netto

 zł
426,17 582,42

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

350kg 800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg

Cena netto

 zł
740,03 1 317,61 1 973,99 2 528,93 2 771,64 3 430,23 3 633,30 3 674,10 3 714,64 3 755,31 3 796,04 3 836,71 3 877,18 3 917,85 4 139,93 5 113,15 5 371,29 5 630,15 5 890,63 5 923,12 5 925,26

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg 24000kg

Cena netto

 zł
740,03 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 317,61 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 973,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 528,93 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 771,64 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 430,23 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 633,30 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 674,10 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 714,64 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 755,31 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 796,04 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 836,71 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 877,18 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 917,85 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 139,93 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 113,15 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 371,29 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 630,15 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 890,63 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 923,12 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 925,26 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 35, 36, 37, 38, 82, 84, 87

Półpaleta

Ilość / Waga

200kg 350kg

Cena netto

 zł
435,45 597,40

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

350kg 800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg

Cena netto

 zł
760,91 1 361,78 2 042,61 2 617,99 2 920,43 3 736,76 4 254,53 4 358,05 4 461,63 4 806,62 5 157,19 5 497,71 5 846,00 6 191,71 6 543,38 8 088,34 8 495,08 8 905,90 9 318,09 9 340,08 9 340,08

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg 24000kg

Cena netto

 zł
760,91 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 361,78 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 042,61 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 617,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
2 920,43 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
3 736,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 254,53 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 358,05 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 461,63 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
4 806,62 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 157,19 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 497,71 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
5 846,00 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
6 191,71 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
6 543,38 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
8 088,34 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
8 495,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
8 905,90 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
9 318,09 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
9 340,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
9 340,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

08, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 68, 96, 98

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

350kg 800kg 1600kg 2500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 9000kg 10000kg 11000kg 12000kg 13000kg 14000kg 15000kg 16000kg 17000kg 18000kg 19000kg 20000kg

Cena netto

 zł
729,26 1 311,58 1 961,80 2 510,25 2 746,73 3 386,51 3 555,99 3 589,72 3 623,64 3 657,56 3 691,29 3 725,21 3 758,94 3 792,80 3 826,78 4 723,47 4 960,92 5 198,31 5 439,46 5 464,76 5 464,76
Formularz i próbka 22 307 13 97 Pytania?