Shop
Węgry

Koszty dostawy - Węgry

Kody pocztowe

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
83,24

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
105,26 120,44 142,96 157,68

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
179,71 307,63 474,45 578,60 743,59 852,06 983,16 993,87 1 059,00 1 140,57 1 185,92 1 267,47

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
179,71 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
307,63 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
474,45 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
578,60 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
743,59 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
852,06 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
983,16 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
993,87 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 059,00 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 140,57 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 185,92 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 267,47 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

24, 25, 27, 28, 31, 32, 51, 60, 80, 81

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
86,15

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
109,32 124,50 148,16 162,84

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
185,97 317,30 490,26 597,18 767,81 879,08 1 012,95 1 027,58 1 086,18 1 167,78 1 213,08 1 312,82

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
185,97 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
317,30 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
490,26 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
597,18 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
767,81 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
879,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 012,95 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 027,58 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 086,18 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 167,78 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 213,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 312,82 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

29, 33, 36, 50, 52, 54, 61, 62, 63, 66, 82, 86, 90, 91

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
88,66

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
112,95 128,11 152,93 167,59

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
191,86 326,54 505,66 615,36 791,58 905,65 1 042,32 1 069,71 1 131,52 1 213,08 1 258,43 1 358,15

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
191,86 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
326,54 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
505,66 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
615,36 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
791,58 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
905,65 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 042,32 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 069,71 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 131,52 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 213,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 258,43 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 358,15 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

34, 35, 37, 53, 55, 59, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 83, 84, 85, 87, 92, 95

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
90,99

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
116,36 131,55 157,45 172,17

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
197,52 335,53 520,84 633,34 815,14 931,99 1 071,48 1 094,96 1 176,82 1 258,43 1 330,93 1 412,52

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
197,52 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
335,53 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
520,84 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
633,34 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
815,14 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
931,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 071,48 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 094,96 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 176,82 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 258,43 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 330,93 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 412,52 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

38, 39, 40, 42, 44, 45, 56, 57, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 93, 94, 96, 97, 98, 99

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
93,12

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
119,64 134,84 161,86 176,55

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
203,01 344,44 535,86 651,18 838,58 958,24 1 100,49 1 137,10 1 213,08 1 294,69 1 376,26 1 457,87

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
203,01 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
344,44 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
535,86 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
651,18 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
838,58 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
958,24 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 100,49 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 137,10 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 213,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 294,69 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 376,26 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 457,87 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

41, 43, 46, 47, 48, 49, 58

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
95,19

Półpaleta

Ilość / Waga

150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
122,80 137,99 166,13 180,83

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
208,45 353,20 550,80 668,87 861,89 984,32 1 129,39 1 149,63 1 240,30 1 340,02 1 403,47 1 485,03

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
208,45 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
353,20 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
550,80 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
668,87 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
861,89 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
984,32 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 129,39 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 149,63 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 240,30 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 340,02 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 403,47 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 485,03 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
Formularz i próbka 22 307 13 97 Pytania?