Holandia

Koszty dostawy - Holandia

Kody pocztowe

33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 65, 66, 67, 68

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
90,71

Półpaleta

Ilość / Waga

5kg 150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
112,39 121,09 143,34 151,53 173,23

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
173,23 274,31 423,12 503,76 647,70 732,71 827,37 859,57 886,75 923,00 959,27 995,55

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
173,23 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
274,31 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
423,12 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
503,76 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
647,70 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
732,71 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
827,37 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
859,57 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
886,75 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
923,00 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
959,27 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
995,55 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
91,37

Półpaleta

Ilość / Waga

5kg 150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
113,48 122,16 144,80 153,00 175,08

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
175,08 277,36 428,41 510,01 655,96 741,97 837,61 868,61 895,81 941,14 977,42 1 022,72

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
175,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
277,36 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
428,41 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
510,01 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
655,96 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
741,97 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
837,61 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
868,61 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
895,81 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
941,14 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
977,42 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 022,72 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 69, 70, 72, 73, 74, 81, 82

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
94,90

Półpaleta

Ilość / Waga

5kg 150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
118,43 127,13 151,26 159,48 183,02

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
183,02 289,67 448,78 534,09 687,35 777,04 876,34 904,88 932,07 968,35 1 013,66 1 059,00

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
183,02 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
289,67 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
448,78 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
534,09 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
687,35 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
777,04 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
876,34 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
904,88 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
932,07 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
968,35 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 013,66 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 059,00 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

16, 17, 18, 44, 45, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 83

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
98,72

Półpaleta

Ilość / Waga

5kg 150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
124,19 132,87 158,80 167,01 192,47

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
192,47 304,70 474,08 564,04 726,65 820,98 924,99 959,27 1 004,59 1 049,91 1 086,18 1 122,43

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
192,47 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
304,70 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
474,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
564,04 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
726,65 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
820,98 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
924,99 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
959,27 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 004,59 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 049,91 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 086,18 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 122,43 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

43, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
102,32

Półpaleta

Ilość / Waga

5kg 150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
129,61 138,31 166,13 174,35 201,65

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
201,65 319,52 499,12 593,80 765,77 864,72 973,41 995,55 1 031,78 1 077,14 1 122,43 1 167,78

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
201,65 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
319,52 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
499,12 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
593,80 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
765,77 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
864,72 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
973,41 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
995,55 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 031,78 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 077,14 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 122,43 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 167,78 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)

Kody pocztowe

91, 93, 95, 96, 97, 98, 99

Ćwierćpaleta ≤ 100 kg

Ilość / Waga

1

Cena netto

 €
105,74

Półpaleta

Ilość / Waga

5kg 150kg 200kg 250kg 300kg

Cena netto

 €
134,93 143,61 173,34 181,52 210,68

Paleta przemysłowa ≤ 1000 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
210,68 334,15 524,06 623,34 804,63 908,30 1 021,62 1 049,91 1 086,18 1 131,52 1 167,78 1 213,08

Paleta przemysłowa ≤ 1200 kg

Ilość / Waga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cena netto

 €
210,68 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
334,15 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
524,06 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
623,34 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
804,63 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
908,30 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 021,62 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 049,91 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 086,18 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 131,52 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 167,78 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
1 213,08 (Rozładunek po stronie
odbiorcy)
Formularz i próbka 22 307 13 97 Pytania?