Shop
Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności Michael Schladt WARCO Bodenbeläge

Zakres ochrony danych

Niniejsza polityka prywatności informuje użytkowników sklepu internetowego o rodzaju, zakresie oraz celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez Administratora, tj. Michael Schladt WARCO Bodenbeläge, Andergasse 17, 67434 Neustadt an der Weinstraße, tel.: +48 22 307 13 97, faks: +49 6321 91 52 999, e-mail: info@warco-polska.pl.

Podstawy prawne ochrony danych znajdują się w Federalnej Ustawie o Ochronie Danych (BDSG) oraz ustawie o Telemediach (TMG). 

Dane dostępu / Pliki dziennika serwera

Administrator (lub jego dostawca usług internetowych) gromadzi dane o każdorazowym dostępie do sklepu internetowego (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują:

Nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL (poprzednio odwiedzona strona), adres IP oraz dostawcę usługi żądania.

Administrator wykorzystuje dane logowania wyłącznie do analizy statystycznej w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji sklepu internetowego. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia danych logowania, jeżeli na podstawie konkretnych przesłanek zaistnieje uzasadnione podejrzenie o bezprawnym użyciu informacji.

Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby, tj. informacje, które można powiązać z daną osobą. Obejmują one: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Do danych osobowych zaliczają się również dane dotyczące preferencji, zainteresowań, przynależności lub tego, jakie strony internetowe były przez kogoś przeglądane.

Dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i przekazywane przez Administratora tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Kontakt

W przypadku nawiązania kontaktu z Administratorem (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), dane użytkownika są zapisywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pojawienia się dalszych zapytań.

Włączanie innych usług i treści stron trzecich

Na niektórych stronach tego sklepu internetowego mogą być zawarte treści pochodzące od osób trzecich, takie jak filmy z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych. W związku z powyższym dostawcy tych treści (zwani dalej "dostawcami zewnętrznymi") widzą adres IP użytkownika. Bez adresu IP treści te nie mogłyby zostać przesłane do przeglądarki danego użytkownika, a zatem jest on niezbędny do ich wyświetlenia. Staramy się wykorzystywać wyłącznie takie treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie do dostarczania tych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawcy zewnętrzni przechowują adres IP, np. do celów statystycznych. O ile będzie to wiadome, poinformujemy o tym użytkowników.

Pliki Cookies

Cookies to małe pliki, które umożliwiają przechowywanie na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itp.) określonych informacji związanych z urządzeniem. Z jednej strony służą one wygodzie korzystania z serwisów, a tym samym użytkownikom (np. przechowywanie danych logowania). Z drugiej strony są one wykorzystywane do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny i umożliwienia ich analizy w celu jej ulepszenia. Użytkownicy mogą wpływać na wykorzystanie plików Cookies. Większość przeglądarek posiada opcję ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia przechowywania plików cookie. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie korzystanie będzie ograniczone.

Za pośrednictwem amerykańskiej strony aboutads.info lub europejskiej strony youronlinechoices.com można zarządzać wieloma plikami cookie z reklamami online pochodzącymi od firm.

Funkcja rejestracji

Dane wprowadzone podczas rejestracji będą używane w celu skorzystania z serwisu. Użytkownicy mogą być informowani drogą mailową o informacjach związanych ze stroną lub rejestracją, takich jak zmiany w sklepie internetowym lub uwarunkowania techniczne. Gromadzone dane są widoczne w formularzu wprowadzania danych w ramach procesu rejestracji. Należą do nich:

  • Nazwa firmy
  • Numer NIP
  • Tytuł
  • Płeć
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres pocztowy
  • Numery telefonów
  • Adresy e-mail
  • Adresy IP

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, tj. usługi analizy oglądalności stron internetowych oferowanej przez Google, Inc. ("Google"). Google wykorzystuje pliki Cookies. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego online są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam też są zapisywane.

Na zlecenie Administratora tej strony Google będzie wykorzystywać informacje w celu analizowania użytkowania tego serwisu internetowego, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach oraz świadczenia na rzecz Administratora innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Z przetwarzanych danych można utworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach - stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam też jest skracany. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki. Użytkownicy mogą również uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki Cookies i związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google do celów reklamowych, ustawień i sprzeciwu można znaleźć na stronach internetowych Google: google.com ("Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów"), google.com ("Wykorzystywanie danych do celów reklamowych"), google.pl ("Zarządzaj informacjami, które Google wykorzystuje do wyświetlania reklam") oraz google.com ("Określ, jakie reklamy Google Ci wyświetla").

Usługa "Google Optimize"

Na naszej stronie internetowej używamy "Google Optimize", usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej "Google"). Google Optimize jest częścią Google Analytics i pozwala nam na sprawdzanie atrakcyjności treści i funkcjonalności naszej strony internetowej. W tym celu poszczególne elementy, treści lub funkcje, w tym cała strona internetowa, są wyświetlane tylko pewnemu procentowi odwiedzających, a zmiany w zachowaniu użytkowników są oceniane statystycznie (tzw. testy A/B). Google Optimize wykorzystuje Cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach w Irlandii. Nie można jednak wykluczyć, że Google może przekazać dane na serwery w USA i tam je przetwarzać. Jeżeli na stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja adresu IP przekazywanego przez Cookies ("anonimizacja IP"), Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google będzie używać tych informacji w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. W ten sposób, na podstawie przetworzonych danych, można stworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Korzystamy z Google Optimize tylko z opisaną wcześniej aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest przetwarzany przez Google tylko w skróconej formie, zatem można wykluczyć referencje osobiste.

Korzystamy z Google Optimize, aby przeprowadzić analizę korzystania z naszej strony internetowej i stale ulepszać poszczególne elementy, treści, funkcje i usługi, jak również ogólne wrażenia Użytkownika. Dzięki statystycznej ocenie zachowań możemy udoskonalać naszą stronę i uczynić ją bardziej interesującą dla Użytkowników. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez Google. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) DSGVO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO).

Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików Cookies generowanych przez usługę Google Optimize, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Jeśli chcą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez Cookies, związanych z Państwa aktywnością (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

W celu zobowiązania firmy Google do przetwarzania przekazanych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania danych.

O ile przekazywanie i przetwarzanie danych przez Google odbywa się w USA, spółka nadrzędna Google Group, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA, podpisała i zatwierdziła porozumienie Privacy Shield zawarte między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Tym samym Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informacje o dostawcy będącym osobą trzecią: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawiania i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:
• Warunki korzystania: https://policies.google.com/terms?hl=pl
• Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=pl
• Wykorzystywanie przez Google danych podczas korzystania przez użytkownika z witryn internetowych lub aplikacji, w których wykorzystywane są usługi Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
• Wykorzystanie danych do celów reklamowych: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
• Ustawienia dotyczące spersonalizowanych reklam Google: https://adssettings.google.pl

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Mouseflow

Na naszej stronie internetowej warco-polska.pl korzystamy z Mouseflow, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Mouseflow, Inc, 501 Congress Ave, Suite 150, Austin, TX 78701, USA (dalej "Mouseflow"). Mouseflow używa "Cookies", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Państwa komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Mouseflow w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W imieniu i na rzecz Administratora tej strony internetowej, Mouseflow wykorzysta te dane do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu dla Administratora strony internetowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://mouseflow.com/de/gdpr/

Usuwanie, zmiany, poprawki i aktualizacje danych osobowych

Użytkownik ma prawo, na żądanie i nieodpłatnie, otrzymać informacje o przechowywanych danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do korekty błędnych danych oraz do zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawnym obowiązkiem zachowania danych.

Niezbędne pliki cookie

Poniższe tabele przedstawiają przegląd wszystkich niezbędnych plików cookie, które są ustawiane.

Ciasteczka analityczne

Poniższe tabele zawierają przegląd wszystkich niezbędnych plików cookie, które są ustawiane.

Jeśli wyraziłeś zgodę na analityczne pliki cookies, możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę korzystając z przycisku pod tabelą.