Shop
Polityka odstąpienia od umowy

Polityka odstąpienia od umowy Michael Schladt WARCO Bodenbeläge

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom w rozumieniu § 13 artykułu Niemieckiego Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami:

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towaru, w przypadku towarów dostarczanych w partiach lub częściach, od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniej partii lub części zamówienia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy przesłać nam w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą, faksem lub e-mailem) decyzję o odstąpieniu od umowy, zaadresowaną do:

Michael Schladt WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der Weinstraße
Telefon: +48 22 307 13 97, Faks: +49 6321 91 52 393
E-mail: info@warco-polska.pl

W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej, w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszt odesłania towaru, który nie może być wysłany paczką pocztową wynosi ok. 100 € za paletę (w Niemczech). Koszty zwrotu są o ok. 20% wyższe od kosztów wysyłki.

Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy pogorszenie jego stanu nastąpiło w wyniku użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, a które nie jest konieczne do sprawdzenia jego jakości, właściwości i funkcjonowania.

Formularz odstąpienia od umowy

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że załączony wzór formularza odstąpienia od umowy może być przez Państwa wykorzystany, jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza.

Niniejszym odstępuję od umowy zawartej na zakup następujących towarów:

 


Zamówione w dniu (*) / Otrzymane w dniu (*):


 

Nazwa konsumenta:

 

Adres konsumenta:


 

Podpis konsumenta (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej):

…………………………………………………………………

Data …………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić

Formularz i próbka 22 307 13 97 Pytania?