Kratka stabilizujaca grunt

PDF
 • Elementy plastikowej kratki stabilizującej grunt WARCO łączą się w momencie instalacji tworząc jednorodną powierzchnię. Kratka może być ułożona na wyrównanej warstwie pospółki.
  zamknij Plastikowe kratki stabilizującej grunt WARCO łączą się w momencie instalacji
tworząc jednorodną powierzchnię.

  Plastikowa kratka na wygładzonej warstwie pospółki

  Wykonana z recyklingowanego plastiku kratka (występująca też pod nazwą „kratka trawnikowa”) stabilizuje grunt, nie zasklepiając go. Produkt ten może być ułożony na względnie cienkim podłożu zbudowanym z wygładzonej warstwy grysu lub pospółki. Dzięki kratce możliwe jest utworzenie trwałego, nośnego, niezwiązanego podłoża, które byłoby przepuszczalne dla wody. Jednocześnie kratka nie zasklepia gruntu i nie ma konieczności przekopywania dużej ilości ziemi przy jej montażu.

Podłoże niezwiązane z plastikową kratką stabilizującą

Kluczowym elementem w tworzeniu innowacyjnej podbudowy jest zastosowanie plastikowej kratki stabilizującej grunt (kratki trawnikowej). Jest ona instalowana pod płytami WARCO i wypełniona grysem lub pospółką, przejmując częściowo rolę podbudowy absorbującej dynamiczne i statyczne siły oddziałujące na nawierzchnię.

Plastikowa kratka stabilizująca ma wytrzymałość nacisku równą 160 t / m2. Z tego względu, w porównaniu z konwencjonalnym podłożem, grubość podbudowy i warstwy mrozoodpornej (instalowanej w razie potrzeby) może być znacznie zmniejszona. Pozwala to zaoszczędzić koszty i poprawia stabilność górnej warstwy podbudowy.

Wykonanie innowacyjnego podłoża
w sześciu łatwych krokach

Pierwszy krok
Analogicznie do sposobu przygotowania tradycyjnego podłoża, kolejnym etapem będzie wykopanie części występującego gruntu na miejscu budowy na tyle głęboko, na ile jest konieczne zbudowanie odpowiednio stabilnej, innowacyjnej podbudowy złożonej z: warstwy mrozoodpornej (instalowanej w razie potrzeby), zredukowanej warstwy nośnej, plastikowej kratki stabilizującej grunt (4 cm). Dopiero na tak przygotowanej podbudowie można ułożyć nawierzchnię z elastycznych płyt WARCO. Wytrzymałość tak skonstruowanego podłoża zależy od przewidywanego obciążenia nawierzchni oraz rodzaju występującego gruntu.

 • Plastikowa kratka stabilizująca wypełniona pospółką lub żwirem tworzy główny element innowacyjnego niezwiązanego podłoża pod płyty WARCO.
  zamknij Głównym elementem innowacyjnego niezwiązanego podłoża nadającego się pod płyty WARCO tworzy plastikowa kratka stabilizująca wypełniona żwirem lub pospółką.

  Plastikowa kratka jako kluczowy element podbudowy

  Plastikowa kratka wypełniona pospółką lub żwirem tworzy główny element innowacyjnego podłoża przeznaczonego do instalacji elastycznych płyt WARCO. Kratka stabilizuje podłoże oraz absorbuje dynamiczne i statyczne siły wywierane na ułożoną nawierzchnię.


Warstwa mrozoodporna (instalowana w razie potrzeby)
+ zredukowana warstwa nośna
+ 4 cm plastikowa kratka stabilizująca grunt
+ nawierzchnia z elastycznych płyt WARCO
___________________________
= łączna grubość podłoża

Krok drugi
Kolejnym krokiem jest wyrównanie odsłoniętej powierzchni i (jeśli to konieczne) jej zagęszczenie przy pomocy płyty wibracyjnej lub walca. W trakcie wykonywania tego zadania, glebę należy chronić przed mrozem i nadmiarem wilgoci. Przy instalacji warstw podłoża, należy wziąć pod uwagę ewentualne nachylenie późniejszej nawierzchni ułożonej z płyt amortyzujących, tarasowo-balkonowych lub elastycznych kostek. Podbudowa powinna przebiegać równolegle do górnej warstwy, i powinna mieć ten sam stopień nachylenia. Poziom tolerancji pod listwą wyrównującą o długości 4 m wynosi w przybliżeniu ± 2 cm.

W przypadku podłoża przepuszczalnego dla wody, woda powierzchniowa przesącza się przez górne warstwy podbudowy bezpośrednio do wody gruntowej w głębszych warstwach podłoża.

 • Poprzez wyrównanie i zagęszczenie występującej warstwy podłoża można przygotować bazę pod optymalną podbudowę WARCO.
  zamknij Możemy przygotować podbudowę pod elastyczne płyty WARCO poprzez wyrównanie i zagęszczenie występującej warstwy podłoża.

  Przygotowanie optymalnej podbudowy pod płyty WARCO

  Ważnym krokiem w przygotowaniu optymalnej podbudowy, która najlepiej nadaje się pod elastyczne płyty WARCO jest wyrównanie i zagęszczenie występującej warstwy podłoża. W ten sposób innowacyjna niezwiązana podbudowa jest przygotowana pod instalację płyt.

Jeśli podbudowa jest albo słabo przepuszczalna lub nieprzepuszczalna dla wody, należy (w razie potrzeby) utworzyć odpływ drenażowy, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez nagromadzenie wody.

Krok trzeci
To zależy od lokalnych warunków, czy warstwa mrozoodporna powinna być zainstalowana. W przypadku projektowania krajobrazowego bądź ogrodowego, ten etap jest często pomijany. Podobnie bywa w regionach o umiarkowanych temperaturach ujemnych w okresie zimowym. Ostateczną decyzję odnośnie konstrukcji warstwy chroniącej przed mrozem należy podjąć na podstawie indywidualnych warunków lokalnych oraz przeznaczenia instalowanej nawierzchni.

Warstwa mrozoodporna jest stosowana od 10 do 30 cm grubości, umieszczana na odpowiedniej wysokości, równolegle według kąta nachylenia nawierzchni oraz musi być dobrze ubita.

Przy wyborze materiału na warstwę mrozoodporną jest niezbędne, aby upewnić się, że warstwa ta jest trwale przepuszczalna dla wody.

 • W zależności od lokalnych warunków, warto zainstalować mrozoodporną warstwę o grubości od 10 do 30 cm przed ułożeniem płyt WARCO.
  zamknij To zależy od lokalnych warunków czy jest konieczne ułożenie mrozoodpornej warstwy pod elastycznymi płytami WARCO.

  Mrozoodporna warstwa pod elastyczne płyty WARCO

  To zależy od lokalnych warunków czy należy zainstalować mrozoodporną warstwę. Jeśli zdecydujemy się na ten element podłoża, należy pamiętać o tym, że mrozoodporna warstwa powinna mieć odpowiednią grubość—od 10 do 30 cm i powinna być dobrze ubita.

Materiał, który ulega rozkładowi z upływem czasu bądź taki, który tworzy barierę nieprzepuszczalną dla wody jest zatem nieodpowiedni. W tym przypadku zalecane jest użycie żwiru lub grysu o ziarnistości 0/32 mm.

Krok czwarty
Funkcja warstwy nośnej będzie częściowo przejęta przez plastikową kratkę stabilizującą ułożoną na odpowiednio przygotowanym wcześniej podłożu. Dlatego też można w niektórych przypadkach zrezygnować z konstrukcji tradycyjnej podbudowy lub zmniejszyć jej grubość. Zalecane jest, aby podbudowa była przepuszczalna dla wody, idealnie równa, ubita i ułożona równoległe do górnej warstwy podłoża. Korzystnym materiałem do konstrukcji podbudowy są mieszanki mineralne 0/32, 0/45, 0/56 lub pospółka.

W celu uzyskania odpowiedniego poziomu przy instalacji podbudowy jest zalecane, aby w podłoże wmontować żelazne rury jako prowadnice, z pomocą których wyrównana jest warstwa żwiru lub grysu.

 • Nie jest zalecane, aby instalować elastyczne płyty WARCO bezpośrednio na piasku lub glebie—najpierw warstwa piasku musi być usunięta, aby przygotować podłoże do dalszych kroków.
  zamknij Elastyczne płyty WARCO mogą być ułożone na ubitej warstwie żwiru, grysu lub pospółki, na której instalujemy plastikową kratkę.

  Przygotowanie warstwy z piasku

  To zależy od lokalnych warunków jaka warstwa ziemi powinna zostać usunięta, żeby przygotować optymalne podłoże pod elastyczne płyty WARCO. Tylko wtedy, kiedy powierzchnia jest wyrównana, możemy ułożyć ubitą warstwę żwiru, grysu lub pospółki, która służyłaby jako część stabilnego podłoża pod płytami WARCO.

W ten sposób, przy pomocy prostych środków i starannej pracy można ułożyć równe podłoże.

Krok piąty
W zależności od wybranej konstrukcji podbudowy, stabilizująca kratka WARCO powinna być zainstalowana na górnej (warstwie nośnej) lub dolnej części podłoża. Dzięki wbudowanym kolcom i mechanizmowi blokującemu, pozycja kratki w podłożu jest stabilna, również w przypadku nierównego terenu. Charakteryzująca się 4 cm-grubością kratka powinna być wypełniona grysem lub pospółką (grys o ziarnistości1/3). Materiały te należy bardzo dokładnie rozprowadzić w formie ściśle ułożonej, zwartej warstwy w górnej części kratki.

 • W czasie instalacji, plastikowa kratka WARCO musi zostać starannie wypełniona pospółką lub żwirem.
  zamknij Następnie, układamy plastikową kratkę WARCO i wypełniany ją starannie pospółką lub żwirem.

  Ułożenie i wypełnienie plastikowej kratki

  Plastikowa kratka WARCO jest wyjątkowo stabilna poprzez zabezpieczający system kolców zintegrowany w jej spodnią część. Kratka musi być starannie wypełniona pospółką lub ostrym żwirem—następnie warstwa ta powinna być wyrównana.

Ważne: Zawsze nawierzchnia z kratki stabilizującej powinna być nieco większa niż później ułożone na niej płyty; dlatego też według wyliczeń, podłoże zbudowane z kratki powinno nieco wystawać (ok. 3 - 10 cm z każdej strony) poza elastyczną nawierzchnię.

Krok szósty
Zawsze nawierzchnia z kratki stabilizującej powinna być nieco większa niż później ułożone na niej płyty; podłoże zbudowane z kratki powinno zatem nieco wystawać (ok. 3 - 10 cm z każdej strony) poza elastyczną nawierzchnię. Dopiero na tak skonstruowanym podłożu można układać płyty WARCO. Wcześniej należy zapoznać się z instrukcją montażu dla danego produktu.

 • Gumowe płyty oraz kostki WARCO mogą być ułożone na ubitej warstwie żwiru lub pospółki bez mocowania płyt do podłoża.
  zamknij Elastyczne płyty lub kostki WARCO mogą być układane bezpośrednio na występującym podłożu bez dodatkowego mocowania i klejenia płyt do podłoża.

  Układanie elastycznych płyt WARCO

  Elastyczne płyty oraz kostki WARCO mogą być ułożone bezpośrednio na przygotowanym innowacyjnym podłożu. Nie jest konieczne klejenie i mocowanie płyt do występującego podłoża, więc instalacja przebiega łatwo i sprawnie.

Jeśli obszar ma zostać ograniczony przez obrzeża, np. w formie palisad bądź krawężników, ich montaż powinien być wykonany równolegle do utworzonej podbudowy. Przy instalacji elastycznych lub kamiennych krawężników zalecana jest konstrukcja betonowego fundamentu.

» montaż - czytaj więcej