Instalacja na podbudowie grysowo-tłuczniowej

PDF
 • Przed przystąpieniem do budowy, najpierw miejsce przeznaczone do instalacji nawierzchni powinno być profesjonalnie zabezpieczone aby zapobiec ewentualnym wypadkom.
  zamknij Przed przystąpieniem do budowy, należy najpierw profesjonalnie zabezpieczyć miejsce do instalacji nawierzchni.

  Zabezpieczone miejsce budowy

  Prace instalacyjne przy tworzeniu placu zabaw należy zacząć od profesjonalnego zabezpieczenia placu budowy. Za ogrodzeniem można rozpocząć wykopywanie wierzchniej warstwy gleby w celu przygotowania odpowiedniego podłoża pod przyszły plac zabaw.

Podłoże niezwiązane ze żwiru i grysu

Przed rozpoczęciem instalacji nawierzchni z granulatu gumowego, występujące podłoże powinno być częściowo usunięte (wykopane), tak aby na nowo ułożyć odpowiednią podbudowę. Powinna ona składać się z warstwy mrozoodpornej (jeśli wymagają tego lokalne warunki + z warstwy nośnej + warstwy wyrównującej + oraz z płyt WARCO. Wytrzymałość podbudowy zależy od spodziewanego obciążenia nawierzchni oraz rodzaju występującego podłoża.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie odsłoniętej (wykopanej) powierzchni, jej rozplanowanie i jeśli to konieczne, zagęszczenie przy pomocy płyty wibracyjnej lub walca. W trakcie wykonywania tego zadania, glebę należy chronić przed mrozem i nadmiarem wilgoci. Przy instalacji warstw podłoża, należy wziąć pod uwagę ewentualne nachylenie późniejszej nawierzchni ułożonej z płyt amortyzujących, tarasowo-balkonowych lub elastycznych kostek. Podbudowa powinna przebiegać równolegle do górnej warstwy, i powinna mieć ten sam stopień nachylenia. Poziom tolerancji pod listwą wyrównującą o długości 4 m wynosi w przybliżeniu ± 2 cm.

W przypadku podłoża przepuszczalnego dla wody, woda powierzchniowa przesącza się przez górne warstwy podbudowy bezpośrednio do wody gruntowej w głębszych warstwach podłoża. Jeśli podbudowa jest albo słabo przepuszczalna lub nieprzepuszczalna dla wody, należy (w razie potrzeby) utworzyć odpływ drenażowy, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez nagromadzenie wody.

To zależy od lokalnych warunków, czy warstwa mrozoodporna powinna być zainstalowana. W przypadku projektowania krajobrazowego bądź ogrodowego, ten etap jest często pomijany. Podobnie bywa w regionach o umiarkowanych temperaturach w okresie zimowym. Ostateczną decyzję odnośnie konstrukcji warstwy chroniącej przed mrozem należy podjąć na podstawie indywidualnych warunków lokalnych oraz przeznaczenia instalowanej nawierzchni.

 • Na ubitym i wygładzonym podłożu utworzonego z warstwy żwiru układamy warstwę wierzchnią z grysu i wygładzamy przy pomocy listwy wyrównującej.
  zamknij Na ubitym i wygładzonym podłożu utworzonego z warstwy żwiru układamy warstwę wierzchnią z grysu i wygładzamy przy pomocy listwy wyrównującej.

  Wyrównywanie warstwy żwiru

  Tradycyjne niezwiązane podłoże pod kostki brukowe, płyty chodnikowe lub maty amortyzujące składa się z wystarczająco grubej warstwy nośnej utworzonej ze żwiru, która zostaje zagęszczona przy pomocy płyty wibracyjnej lub walca oraz z wierzchniej warstwy z grysu, wyrównanej przy pomocy specjalnej listwy wygładzającej grunt. Zarówno warstwa nośna, jak i wierzchnia warstwa muszą być dopasowane do profilu późniejszego zastosowania naszej podłogi; muszą także być zainstalowane zgodnie ze nachyleniem nawierzchni.

Przy wyborze materiału na warstwę mrozoodporną należy upewnić się, że warstwa ta jest trwale przepuszczalna dla wody. Materiał, który ulega rozkładowi z upływem czasu, bądź taki, który tworzy barierę nieprzepuszczalną dla wody jest zatem nieodpowiedni. W tym przypadku zalecane jest użycie żwiru lub grysu o ziarnistości 0/32 mm. Warstwa mrozoodporna jest stosowana od 10 do 30 cm grubości, umieszczana na odpowiedniej wysokości, równolegle według kąta nachylenia nawierzchni oraz musi być dobrze ubita.

Podbudowa absorbuje występujące na nawierzchni (złożonej z mat amortyzujących, płyt tarasowo-balkonowych oraz elastycznej kostki) statyczne i dynamiczne siły. Tak więc ma tu znaczenie masa i ruch obiektów, osób i pojazdów, generujących obciążenie oddziałujące na warstwy podłoża, jednocześnie ich nie deformując. Podbudowa powinna mieć grubość ok.10 - 30 cm. Zalecane jest także, aby była przepuszczalna dla wody, idealnie równa, ubita i ułożona równoległe do górnej warstwy podłoża. Korzystnym materiałem do konstrukcji podbudowy są mieszanki mineralne 0/32, 0/45, 0/56 lub pospółka.

 • Przykłady pokazują, że wierzchnia warstwa z grysu powinna być wyrównana z największą starannością zanim zostanie na niej ułożona nawierzchnia z płyt tarasowych.
  zamknij Wierzchnia warstwa podbudowy z grysu powinna być wyrównana z największą starannością zanim zostanie na niej ułożona nawierzchnia z płyt tarasowych.

  Płyty tarasowe instalowane na podbudowie z grysu

  Dobre, równe i stabilne podłoże znajdujące się pod elastycznymi płytami amortyzującymi lub tarasowymi jest niezbędnym warunkiem do ułożenia trwałej nawierzchni rekreacyjnej lub tarasu. Już przy instalacji płyt na niezwiązanym podłożu, podbudowa pod montaż elastycznych płyt WARCO musi być przygotowana z największą starannością. Ostatnim krokiem przed ułożeniem płyt powinno być wygładzenie wierzchniej warstwy wyrównującej utworzonej z grysu.

Przed ułożeniem płyt lub kostki brukowej WARCO, warstwa wyrównująca o grubości maksymalnie 3 cm, składająca się z tłucznia lub żwiru (w proporcji 1/3) zastosowana jest do warstwy bazowej i wygładzona przy pomocy listwy wyrównującej. Materiały z warstwy nośnej i górnej warstwy wyrównującej powinny być tak skoordynowane ze sobą, aby zapobiec przenikaniu materiałów z warstwy wyrównującej do warstwy nośnej.

 • Schemat podbudowy na podłożu niezwiązanym; na występującym podłożu jest warstwa złożona z zagęszczonego żwiru, na której z kolei jest umieszczona warstwa wyrównująca utworzona z grysu - dopiero wówczas elastyczna nawierzchnia z płyt balkonowych może być zainstalowana.
  zamknij Na występującym podłożu znajduje się warstwa złożona z zagęszczonego żwiru, na której z kolei jest umieszczona warstwa wyrównująca utworzona z grysu - dopiero wówczas elastyczne płyty balkonowe mogą być zainstalowane.

  Przygotowanie podbudowy na podłożu niezwiązanym

  Konwencjonalne podłoże niezwiązane składa się z kilku warstw. Najpierw znajduje się tutaj wykopana warstwa gruntu rodzimego lub gleby - o takiej grubości, jaka jest konieczna przy tworzeniu podbudowy. Następnie, grunt powinien być ustabilizowany. Na wzmocnionym gruncie jest ułożona oraz odpowiednio zagęszczona właściwa warstwa nośna ze żwiru. Na niej instalujemy i wygładzamy cienką warstwę wyrównującą z grysu. Dopiero wówczas, na tak przygotowanej podbudowie, możemy układać nawierzchnię z elastycznych płyt WARCO.

Dopiero na tak skonstruowanym podłożu można układać płyty WARCO. Należy również zapoznać się z instrukcją montażu dla danego produktu.

Jeśli obszar ma zostać ograniczony przez obrzeża, np. w formie palisad bądź krawężników, ich montaż powinien być wykonany równolegle do górnej warstwy podłoża. Przy instalacji elastycznych lub betonowych krawężników, zalecana jest konstrukcja betonowego fundamentu.

 • Czarne maty amortyzujące o krytycznej wartości upadku do 150 cm z plastikowymi łącznikami mogą być zainstalowane na warstwie z grysu.
  zamknij Elastyczna nawierzchnia amortyzująca o krytycznej wartości upadku do 150 cm z plastikowymi łącznikami może być zainstalowana na warstwie z grysu.

  Instalacja płyt amortyzujących na podbudowie ze żwiru

  Instalacja płyt amortyzujących z plastikowymi kołkami montażowymi na podłożu niezwiązanym, a więc na gładko wyrównanej warstwie grysu jest dosyć prosta. Dlatego też wielu naszych klientów decyduje się na samodzielne układanie płyt, bądź instaluje je korzystając z pomocy znajomych lub rodziny.

 • Aby przygotować podłoże pod instalację elastycznej bezpiecznej nawierzchni, należy odpowiednio zabezpieczyć teren. Płyty boiskowe
  Aby przygotować podłoże pod instalację elastycznej bezpiecznej nawierzchni, należy odpowiednio zabezpieczyć teren.

  Przygotowanie odpowiedniego podłoża pod płyty boiskowe

  Solidny fundament pod instalację małego boiska, z którego można korzystać przy każdej pogodzie, powinien być przygotowany poprzez konstrukcję odpowiedniej podbudowy, która byłaby trwała, stabilna, oraz przepuszczalna dla wody. Tak przygotowane podłoże można ograniczyć przy pomocy stosownych obrzeży. Pierwszym krokiem w tworzeniu podbudowy jest wykopanie górnej warstwy gruntu. W betonowym fundamencie z betonowym wsparciem (czyli betonowym wypełnieniem od strony zewnętrznej), można zamontować elastyczne krawężniki, model RV51 na krawędzi przyszłego,dobrze wymierzonego boiska.

  Prev Next
  zamknij

 • Na zagęszczonym podłożu i na wygładzonej warstwie wyrównującej ze żwirku (piasek jest mniej odpowiedni) została zainstalowana nawierzchnia utworzona z płyt boiskowych. Płyty boiskowe
  Na zagęszczonym i ubitym podłożu ze żwirku (piasek jest mniej odpowiedni) została zainstalowana nawierzchnia z płyt boiskowych.

  Nawierzchnia do gry w piłkę na małe boisko

  Po ułożeniu i starannym zagęszczeniu wierzchniej warstwy podłoża, powstała wygładzona i równa nawierzchnia. Na płaskiej i solidnej podbudowie, zaczynając od jednej strony, może być zainstalowana elastyczna bezpieczna podłoga placu zabaw. Nawierzchnia do gry w piłkę z serii TZ40 o grubości 40 mm tworzy stabilne i mocne podłoże z granulatu gumowego dzięki specjalnemu, wbudowanemu systemowi łączenia na zamek. Te płyty szczególnie nadają się jako powierzchnia na plac zabaw do gry w piłkę. Precyzyjne przycinanie płyt można wykonać przy pomocy piły tarczowej.

  Prev Next
  zamknij

 • Dzięki niezwykle łatwemu w montażu łączeniu na zamek, również osoba nie posiadająca zbyt wielkiego doświadczenia w majsterkowaniu może pomóc w instalacji amortyzującej nawierzchni na małym plasu zabaw. Płyty elastyczne
  Dzięki niezwykle łatwemu w montażu łączeniu na zamek, również osoba nie posiadająca zbyt wielkiego doświadczenia w majsterkowaniu może pomóc w ułożeniu bezpiecznej nawierzchni na małym plasu zabaw.

  Nawierzchnia do gry w piłkę na małe boisko

  Instalacja płyt boiskowych z płyt boiskowych z serii TZ na gładkim, wyrównanym podłożu jest dosyć łatwa. Poprzez precyzyjnie uformowany system łączenia na zamek, płyty łączą się ze sobą tworząc stabilne połączenie kształtowe, praktycznie bez fug. Instalację wykonujemy krok po kroku; korekty naszego montażu są możliwe na każdym jego etapie.

  Prev Next
  zamknij

 • Nowo skonstruowane boisko ułożone z elastycznej bezpiecznej nawierzchni pięknie się prezentuje w wiosennym ciepłym słońcu. Płyty Warco
  Nowo skonstruowane boisko pięknie się prezentuje w wiosennym ciepłym słońcu.

  Małe boisko lub plac zabaw

  Przy dobrym planowaniu, zaangażowaniu ochotników pomagających przy montażu oraz wyborze odpowiedniej nawierzchni do gry w piłkę, można szybko i tanio zainstalować trwałe i niezależne od warunków pogodowych boisko lub plac zabaw.

  Prev Next
  zamknij

 • Dzieci cieszą się z nowego, zawsze gotowego do zabawy, czystego małego boiska i placu zabaw. Płyty sportowe
  Dzieci cieszą się z nowego, zawsze gotowego do gry w piłkę małego boiska, gdzie będą mogły bezpiecznie się bawić.

  Dzieci grające w piłkę

  Dzięki nowo zainstalowanej nawierzchni, dzieci i młodzież mogą cieszyć się grą w piłkę na zawsze gotowym do zabawy i niezależnym od pogody małym boisku. Ten mały plac zabaw powstał z elastycznych płyt amortyzujących firmy WARCO. Stanowi on trwałą oraz korzystną finansowo inwestycję w rozwój fizyczny i społeczny korzystających z boiska dzieci i młodzieży. Miejsce na małe mini-boisko tego typu znajduje się w każdej gminie, osiedlu oraz w każdym klubie sportowym.

  Prev Next
  zamknij

 • Elastyczne maty amortyzujące WARCO tworzą bezpieczną sportową nawierzchnię przeznaczoną do gry w piłkę.

  Szybka instalacja małego boiska do gry

  Elastyczne maty amortyzujące firmy WARCO tworzą bezpieczną sportową nawierzchnię przeznaczoną do gier i zabaw na świeżym powietrzu. Dzięki lokalnej inicjatywie rodziców, taki mały plac zabaw można ułożyć szybko i samodzielnie. Koniecznym warunkiem do instalacji takiego boiska jest równe i nośne podłoże oraz płyty o odpowiedniej grubości. Nawierzchnia o grubości 4 cm idealnie nadaje się do gry w piłkę ze względu na optymalny współczynnik odbicia piłki.

  Prev Next
  zamknij

» montaż - czytaj więcej