Polityka Prywatności

PDF

Polityka prywatności

Zakres

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia użytkownikom rodzaj, zakres, cel gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez odpowiedzialnego sprzedawcę: WARCO Elastische Bodenbeläge Michael Schladt, Andergasse 17, D-67434 Neustadt an der Weinstraße, Telefon: 06321 - 9152391, Fax: 06321 – 9152393, E-Mail: info@warco.eu na tej stronie (dalej: “Oferta”)

Podstawę prawną ochrony danych można znaleźć w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Federal BDSG) oraz Ustawy o Telemediach (TMG).

 

Dane dostępu/ Pliki logowania na serwer

Sprzedawca (lub jego dostawca usług informatycznych) zbiera dane na temat każdego użytkownika z dostępem do oferty (tzw. pliki logowania serwera). Do danych dostępu należą: nazwa żądanej strony sieci, pliku, data i godzina połączenia, ilości przesyłanych danych, zawiadomienia o pomyślnym pobieraniu, typ przeglądarki z wersją systemu operacyjnego użytkownika, wcześniej odwiedzana strona, adres IP użytkownika i wnioskujący dostawca.

Sprzedawca korzysta z zebranych informacji tylko do analizy statystycznej w celu eksploatacji, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Zastrzega on sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia danych protokołu, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie bezprawnego używania na podstawie określonych wskaźników.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, dzięki którym można zidentyfikować daną osobę, czyli są to informacje, które można przypisać do jednej osoby. Obejmuje to nazwę, adres e-mail lub numer telefonu. Jednak także dane na temat upodobań, hobby, członkostwo lub odwiedzanych wcześniej stron internetowych są postrzegane jako dane osobowe.

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie przez sprzedającego, używane i przekazywane, jeżeli zezwala na to prawo lub za zgodą użytkownika.

 

Kontakt

Poprzez kontakt ze sprzedawcą (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub E-mail), dane na temat użytkownika będę zachowane w celu opracowania ankiety lub w przypadku, kiedy powstają dalsze zapytania.

 

Włączenie osób trzecich

Może się zdarzyć, że wśród ofert internetowych będą się znajdować treści osób trzecich, jak np. nagrania z YouTube, mapy z Google Maps, treści RSS lub grafiki. To zawsze zakłada, że dostawca takich treści (dalej zwany jako “ strona trzecia “) korzysta z adresu IP użytkownika. Bez adresu IP nie mógłby on wysyłać treści do przeglądarki danego użytkownika i taki adres jest niezbędny do prezentacji danych treści. My staramy się korzystać tylko z takich treści, w których dani dostawcy wykorzystują adresy IP jedynie do przekazywania własnych treści. Jednakże nie mamy wpływu na to, gdy dostawcy trzeci zapisują adresy IP do celów statystycznych. W momencie, w którym się o tym dowiadujemy, informujemy o tym użytkownika.

 

Cookies

Cookies są to małe pliki, które pozwalają na dostęp do urządzenia użytkownika, (PC, Smartphone, itp.) do przechowywania szczegółowych informacji związanych z urządzeniem. Służą one jako czynniki, które sprawiają, że strona jest przyjazna dla użytkownika, z drugiej zaś strony służą do zbierania danych statystycznych ruchu na stronie i ich analizy w celu poprawienia oferty. Użytkownik ma wpływ na zastosowanie danych zebranych przez pliki cookies. Większość przeglądarek posiada opcje ograniczające lub zapobiegające przechowywaniu plików cookies. Należy jednak zauważyć, że wówczas samo wykorzystanie strony, zarówno jak i komfort jej użytkowania jest ograniczony.

Można zarządzać plikami cookies z ogłoszeń przedsiębiorstw poprzez amerykańską stronę http://www.aboutads.info/choices/ lub stronę EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices /.

 

Funkcja rejestracji

Dane wprowadzone podczas rejestracji zostaną wykorzystane do zastosowania w ofercie. Użytkownicy mogą być informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na temat zakresu ofert lub zmian technicznych związanych z rejestracją. Zgromadzone dane są przedstawione w odpowiednim polu tekstowym podczas rejestracji. Należą do nich:

  • Nazwa firmy
  • Numer NIP
  • Tytuł
  • Płeć
  • Imię
  • Nazwisko
  • Kod pocztowy
  • Numer telefonu
  • E-Mail
  • Adres IP

 

Google Analytics

Ta strona korzysta z "Google Analytics", czyli strony stworzonej do analizy korzystania z witryny internetowej z użyciem cookies (plików tekstowych) przechowywanych na komputerze użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP) są wysyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP będzie skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Na tej stronie aktywowana jest anonimizacja. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam następnie skracany. W imieniu wykonawcy, Google używa tych informacji do oceny korzystania z witryny, raportów aktywności przez operatorów strony, wykorzystania internetu i związanych z nimi usług.

Dostarczony przez Państwa wyszukiwarkę adres IP w ramach Google Analytics nie jest połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Akceptację instalacji cookies można zablokować poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce, ale należy się liczyć z tym, że nie wszystkie funkcje na tej stronie będzie można wykorzystać. Można także uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez cookie na temat korzystania z witryny w Google (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie następującego pluginu klikając w następujący link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

W ramach alternatywy dla rozszerzenia przeglądarki, lub w przeglądarkach na urządzeniach przenośnych, można kliknąć ten link, aby uniknąć wykrycia przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. Tutaj wersja opt-out-cookie jest przechowywana w urządzeniu. Aby usunąć pliki cookies, będzie trzeba ponownie kliknąć ten link.

 

Anulowanie zamówienia, zmiany, poprawki i aktualizacje

Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji na temat zachowanych o nim danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do skorygowania, zablokowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie istnieje prawny obowiązek aby je zachować.