Warunki odstąpienia od umowy

PDF

Warunki odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

W rozumieniu § 13 BGB [Kodeksu Cywilnego], Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi postanowieniami:

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny.

Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo, lub osoba przez Państwa upoważniona niebędąca przewoźnikiem, odebrała towar w całości. W przypadku częściowych wysyłek, czas czternastu dni liczy się od dnia, w którym Klient odebrał ostatnią partię zamówionego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy, poprzez pisemne wyraźne oświadczenie (list, fax lub e-mail) powiadomić nas, czyli firmę

WARCO Elastische Bodenbeläge
Michael Schladt
Andergasse 17
D-67434 Neustadt an der Weinstraße
Telefon: 06321 - 9152391, Fax: 06321 – 9152393
E-Mail: info@warco.eu

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza, nie jest to jednak obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odwołania umowy wystarczy powiadomić nas przed upływem wspomnianego wyżej terminu odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku prawomocnego odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu wybrania przez Państwa innego sposobu dostawy niż oferowanej przez nas metody dostawy w ramach standardowej oferty), i muszą one być spłacone jak najszybciej, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy wiadomość od Państwa na temat odstąpienia od umowy.

W przypadku takiego zwrotu kosztów, używamy tej samej metody płatności, która została zastosowana w początkowej transakcji, chyba, że wyraźnie uzgodniono inaczej, ale nie będą naliczane z tego tytułu dodatkowe opłaty.

Odebrany przez Państwa towar należy zwrócić bezzwłocznie, najpóźniej w przeciągu czternastu dni od dnia, w którym Państwo powiadamiają nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany wówczas, jeżeli odeślą Państwo towar w ciągu czternastu dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszty zwrotu towaru, którego nie można wysłać paczką, wynoszą ok.150 € za paletę. Koszt przesyłki zwrotnej jest o 20% wyższy niż koszty wysyłki od nas.

Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualny spadek wartości towaru tylko wtedy, kiedy pogorszenie jego stanu nastąpiło w wyniku nieprawidłowego sprawdzania lub użytkowania towaru niezgodnego z jego przeznaczeniem.

 

Formularz odstąpienia od umowy

Zwracamy uwagę, iż poniższy wzór formularza może, lecz nie musi być przez Państwa wykorzystany.

(Jeżeli chcą Państwo wypowiedzieć umowę, należy wypełnić ten formularz i go do nas wysłać.)

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas umowy dotyczącej zakupu następującego towaru (*) lub wykonania następującej usługi (*)

 

 

Zamówione w (*)/otrzymane w (*):

 

Nazwa Nabywcy:

 

Adres Nabywcy:

 

Podpis Nabywcy
(tylko w papierowej wersji):

…………………………………………………………………

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić